Греење

Делукс Двокреветна соба со Балкон

Делукс Двокреветна Соба со Балкон

Опис

Соби опремени со префинети и поскапи материјали и поскап намештај. Овие соби се исто така попросторни од другите типови и се позиционирани на таков начин што надворешните временски услови имаат помало влијание врз нив. Доколку не сте на тесен буџет овие соби се идеално место за одмор и релаксација на Вашето патување низ Македонија.

Делукс Двокреветна Соба

Делукс Двокреветна Соба

Опис

Соби опремени со префинети и поскапи материјали и поскап намештај. Овие соби се исто така попросторни од другите типови и се позиционирани на таков начин што надворешните временски услови имаат помало влијание врз нив. Доколку не сте на тесен буџет овие соби се идеално место за одмор и релаксација на Вашето патување низ Македонија.

Делукс Трикреветна Соба со Балкон

Делукс Трикреветна Соба

Опис

Соби опремени со префинети и поскапи материјали и поскап намештај. Овие соби се исто така попросторни од другите типови и се позиционирани на таков начин што надворешните временски услови имаат помало влијание врз нив. Доколку не сте на тесен буџет овие соби се идеално место за одмор и релаксација на Вашето патување низ Македонија.