Варијабилни цени

Имаме различни цени за повеќе типови на соби соодветни за секој патник, со сезонски цени како одраз на побарувачката.

Сигурен Букинг Систем

Користиме светски букинг енџин со најдобрата безбедност. За резервација ќе бидете одведени до друга обезбедена страна.

Автоматска Потврда

Штом ќе го завршите процесот на резервација, истата се смета за потврдена. Не треба да чекате на дополнитлени инструкции од нас.